Puška Spandau Gew.88

kód produktu: 779 | kategorie: | výrobce: |

V 80. letech 19. století všechny evropské armády začaly hromadně zavádět do výzbroje opakovací pušky. Sjednocené Německo v roce 1884 zavedlo do výzbroje opakovačku Mauser 1871/84 ráže 11,15 mm. Němečtí vojenští činitelé však byli kritizováni za zavedení zbraně v ráži 11,15 mm, když již bylo zcela jasné, že vývoj spěje k použití zbraně menší ráže.

Konstrukcí nové opakovačky ráže 8 mm byli pověřeni důstojníci puškové zkušební komise (Gewehr-Prüfungskommision) ve Spandau. Komise při vývoji zbraně vyšla z osvědčeného závěrového mechanismu pušky Mauser 1871/84, doplněným dvěma předními uzamykacími ozuby a nábojovou schránkou systému Mannlicher.

Dokončená zbraň, označená „Gewehr 88„, byla 12. listopadu 1888 zavedena do výzbroje císařské armády. Podle konstrukčního původu je zbraň někdy nazývána komisní puškou (Kommissionsgewehr).

Počátkem 90. let 19. století bylo zjištěno nadměrné opotřebení vývrtu hlavní, zaviněné jeho velkou těsností. Proto byly drážky vývrtu všech pušek M1888 prohlouben z 0,10 mm na 0,15 mm. Takto upravené zbraně byly na pouzdře závěru označeny písmenem „Z“.
V roce 1903 byl do výzbroje přijat nový náboj (8x57JS) se zahrocenou střelou a výrazně zlepšenými balistickými vlastnostmi. Krátce nato bylo rozhodnuto o úpravě pušek M1888 na tento nový náboj. Hloubka drážek vývrtu byla zvětšena na 0,30 mm, byl zvětšen průměr přechodového kužele nábojové komory a zkonstruováno zcela nové hledí, odpovídající balistice nového náboje. Takto upravené zbraně byly na pouzdře závěru označeny písmenem „S“.
V roce 1905 bylo rozhodnuto adaptaci pušek M1888 pro nabíjení pomocí nábojových pásků. Nábojová schránka byla dole uzavřena a doplněna vložkou s podavačem. Na levé vnitřní straně nábojové schránky byl namontován přidržovač nábojů a na můstek pouzdra závěru byly přiletovány čelisti pro nasazení nábojového pásku. Detaily konstrukce a přiletování čelistí se lišily podle konkrétní zbrojovky, která úpravu prováděla. Zbraně upravené pro nabíjení z pásků byly neoficiálně označeny M1888/05 a jejich úprava proběhla v letech 1906 až 1907.
K pušce M1888 nebyl vyvinut žádný nový bodák, ale zbraň byla od počátku navržena k používání bodáku z pušky Mauser 1871 nebo 1871/84. V době první světové války se na zbrani používal i celokovový náhradní bodák M88/98.
Pušky M1888 byly vyráběny od roku 1888 ve státních zbrojovkách Danzig (Gdaňsk), Erfurt a Spandau a od roku 1889 i ve státní zbrojovce Amberg a také v soukromých zbrojovkách Ludwig Löwe, Berlín a Österreichrische Waffenfabriks-Gesellschaft (ÖWG) v rakouském Steyeru. Celkem bylo vyrobeno asi 1,55 miliónu pušek M1888, z toho Ludwig Löwe 425 000 ks a ÖWG 351 300 ks (z toho 306 000 ks pro Německo, zbytek na vývoz do Brazílie, Peru a Číny). Výroba ve státních zbrojovkách není přesně známa, ale průměr byl asi 192 tisíc zbraní na zbrojovku.

Nabízená puška pochází z produkce státní zbrojovky Spandau. Puška je v dobrém původním stavu, nebyla upravena pro použití nábojových pásků, kromě přední objímky kompletně na číslech včetně šroubů. Veškeré popisy zbraně jsou provedeny pouze latinkou tzn. nejedné se o běžné turecké provedení. Hlaveň je matná, drážky mělčí ale dobře patrné.

Zbraň je volně prodejná, kupující musí být starší 18 let!!!

Prodáno