Revolver Rast-Gasser vz. 1898

kód produktu: 5840 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Revolver Rast-Gasser vz. 1898 zkonstruoval August Rast, od roku 1884 spolumajitel továrny na šicí stroje Rast & Gasser. Do výzbroje jej rakousko-uherská armáda zavedla 28. února 1899 a nahradila jím již zastaralé revolvery Gasser 1870. Zavedený revolver měl modernější konstrukci, válec s větší kapacitou a jeho nabíjení bylo rychlejší než u předchozího vzoru. Válec kryla z pravé strany nabíjecí klapka Abadie a k pootočení nabíjeného válce stačilo stisknout spoušť. Nový revolver byl zařízen na náboj 8 mm Rast-Gasser, jenž vznikl současně s konstrukcí zbraně.
Prvních 15 000 revolverů vz. 1898 vyrobila firma L. Gasser do roku 1903. V uvedeném roce ale koupila firmu továrna Rast & Gasser v Ottakringu u Vídně a následně vyrobené revolvery byly již značeny jménem nového vlastníka. Ačkoliv revolver armáda oficiálně zavedla do výzbroje armády, nestal se předpisovou zbraní důstojníků. Ti si mohli zvolit zbraň podle vlastního výběru. Revolvery se vyráběly po celou dobu do první světové války a ještě po ní, ačkoliv již v roce 1907 byla do výzbroje zavedena pistole M. 7 a na počátku války přibyla další, Steyr 1912. Celková produkce je odhadována na téměř 190 000 revolverů vz. 1898.
Revolvery vz. 1898 se staly v prvních letech výstavby československé armády součástí značně nejednotné výzbroje. Tehdejší ministerstvo národní obrany nakoupilo v roce 1919 v Rakousku z uvolněného armádního materiálu, vedle jiných zbraní, také 4000 revolverů vz. 1898. Armáda je z důvodů výzbrojní nouze dlouho používala, byť postupně zahraniční zbraně nahradily zavedené armádní pistole vz. 22 a zejména vz. 24. K 15. březnu 1939 měla vojenská správa v evidenci útvarů v Čechách a na Moravě ještě 2499 revolverů vz. 1898 a na Slovensku se nacházelo dalších 1249 kusů.
Po druhé světové válce došly revolvery vz. 1898 využití u Sboru národní bezpečnosti a u Pohraniční stráže při výcviku služebních psů.

Nabízený revolver je ve velmi dobrém původním stavu, na číslech a má originální brynýr. Hlaveň je lesklá, s jasnými drážkami, místy má ale drobné fleky po korozi.

Zbraň není označena platnou zkušební značkou.

Prodáno