Radom VIS 35

kód produktu: 772 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Polská armáda zkoušela od roku 1926 různé vzory zahraničních samonabíjecích pistolí i revolverů. Přes četné zkoušky nedošlo k zavedení zahraničního vzoru a v Polsku vznikla domácí konstrukce, která byla dílem ing. Piotra Wilniewczyce a Jana Skrzypińského, jež je označována Radom, podle místa výroby, ale také VIS 35. První prototyp budoucí armádní pistole vznikl v únoru 1931.

Ačkoliv na základě dobrých výsledků padlo rozhodnutí o objednávce na 6000 pistolí, dodatečné požadavky na konstrukci zbrzdily celý vývoj a tím i přípravu výroby. Finální verzi zavedla polská armáda do výzbroje až v roce 1935 pod označením „Pistolet VIS wz. 35“. K zahájení výroby došlo teprve v roce 1936, kdy Fabryka Broni v Radomi vyrobila okolo 6000 kusů. V následujícím roce výroba stoupla na 8000 pistolí a v roce 1938 činila přibližně 16 000 kusů. V roce 1939, kdy došlo 1. září k napadení Polska, dosáhla výroba v Radomi počtu 19 000 pistolí.

Po obsazení polského území nacistickým Německem se zbrojovka v Radomi dostala pod správu rakouské firmy Steyr-Daimler-Puch ze Štýru a pistole vyráběné pro německou brannou moc nesly označení P 35 (p). Výroba se stále zvyšovala a dosáhla vrcholu v březnu 1941, kdy měsíční produkce činila 10 000 pistolí. Ke zvýšení produkce došlo díky řadě konstrukčních zjednodušení.

V srpnu 1944, kdy se přiblížila Rudá armáda k Visle, bylo rozhodnuto přenesení výroby pistolí do Znojma, kde se však konce války vyráběly jen sady dílů, odesílané do Štýru. Celková produkce pistolí VIS 35 je odhadována na 364 400 kusů, z nichž pouze 49 400 pistolí spadá do předválečné produkce let 1936–1939.

Nabízená pistole pochází z polské produkce a byla vyrobena v roce 1939. Zbraň je ve velmi dobrém původním stavu, kompletně na číslech má originální povrch, hlaveň je čistá a lesklá.

Pistole není označena platnou zkušební značkou.

Prodáno