Puška Zbrojovka Povážská Bystrica G.24(t)

kód produktu: 14924 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Až do počátku 20. let byla v československé armádě rozšířena nejvíce rakousko-uherská puška Mannlicher M.95. V roce 1921 byl nakoupen tzv. holandský blok 57.000 pušek Mauser, které pocházely z výzbroje německých divizí odzbrojených po příměří na holandském území. Ukázalo se, že tato puška má dokonalejší konstrukci a příznivější balistické vlastnosti, hovořily pro ni i válečné zkušenosti. V roce 1922 bylo s konečnou platností rozhodnuto, že armáda bude užívat pušku systému Mauser. Hledala se její nejvhodnější úprava (rozměry, hledí, úchyt bodáku, či způsob nošení u pěchoty a jezdectva). Po přechodných vzorech 98/22, 23 a 23a byl teprve vzor 24 definitivní a jako hlavní individuální zbraň zůstal v Československé armádě až do roku 1939. Výroba pokračovala za německé okupace až do roku 1942 pod označením G.24 (t). Výroba pušky G.24(t) probíhala na Slovensku v továrně v Povážské Bystrici v letech 1941-1942 s celkovou produkcí 255 tisíc kusů.

Ve své době byla puška vz.24 považována za nejlepší opakovací pušku systému Mauser na světě. Pravděpodobně i díky tomu byla ve velkém množství exportována do zahraničí a byla zavedena v armádách mnoha států.

Nabízená byla vyrobena v továrně ve zbrojovce v Povážské Bystrici v roce 1942. Puška je ve velmi dobrém původním stavu, na číslech kromě závěru, hlaveň je čistá a leská.

Puška není označena platnou zkušební značkou.

Prodáno