Puška Mosin pro finskou civilní gardu M.24

kód produktu: 7835 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

V době ruské revoluce bylo Finsko pod vládou cara. Když byl car Mikuláš II odstraněn, Finsko vyhlásilo svou nezávislost a porazilo ruské síly ve Finsku. Díky této skutečnosti zde zůstalo velké množství zbraní a to včetně pušek Mosin M.91. Nový stát potřeboval rychle vybudovat armádu, která by byla schopna čelit případnému útoku ze strany Ruska a proto bylo rozhodnuto o použití ruských pušek Mosin jako základního armádního vzoru.

Přestavbou pušky M91 pro potřeby finské civilní gardy (Lotta Svard) vzniká puška s označením M24. Pušky byly osazeny novými hlavněmi, které byly zakoupeny od švýcarské firmy SIG a od tří německých firem. Hlavně SIG jsou označeny „Schweiz-Industrie Gesellschaft Neuhausen“ vpravo od komory. Německé hlavně jsou označeny „Bohler-Stahl“ na dně hlavně bez rozdílu mezi výrobci. Všechny hlavně pušek M24 jsou nedatované a jsou označeny znakem civilní gardy „S se třemi větvičkami v štítu“ na komoře. Všechny německé hlavně a většina švýcarských jsou těžší než standardní hlaveň M91.

Nabízená puška je osazena hlavní SIG. Zbraň ve velmi dobrém původním stavu a má originální povrch, Hlaveň a závěr jsou na číslech. Hlaveň je čistá a lesklá

Zbraň není označena platnou zkušební značkou.

Zbraň není označena platnou zkušební značkou. Označení je možné po domluvě vyřídit – poplatek na ČÚZZS je 500kč.

Prodáno