Puška Mosin pro finskou civilní gardu M.24

kód produktu: 2082 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

V době ruské revoluce bylo Finsko pod vládou cara. Když byl car Mikuláš II odstraněn, Finsko vyhlásilo svou nezávislost a porazilo ruské síly ve Finsku. Díky této skutečnosti zde zůstalo velké množství zbraní a to včetně pušek Mosin M.91. Nový stát potřeboval rychle vybudovat armádu, která by byla schopna čelit případnému útoku ze strany Ruska a proto bylo rozhodnuto o použití ruských pušek Mosin jako základního armádního vzoru.

Přestavbou pušky M91 pro potřeby finské civilní gardy (Lotta Svard) vzniká puška s označením M24. Pušky byly osazeny novými hlavněmi, které byly zakoupeny od švýcarské firmy SIG a od tří německých firem. Hlavně SIG jsou označeny „Schweiz-Industrie Gesellschaft Neuhausen“ vpravo od komory. Německé hlavně jsou označeny „Bohler-Stahl“ na dně hlavně bez rozdílu mezi výrobci. Všechny hlavně pušek M24 jsou nedatované a jsou označeny znakem civilní gardy „S se třemi větvičkami v štítu“ na komoře. Všechny německé hlavně a většina švýcarských jsou těžší než standardní hlaveň M91.

Nabízená puška je osazena německou hlavní. Zbraň ve velmi dobrém původním stavu, má originální povrch, hlaveň je velmi lehce matná

Zbraň není označena platnou zkušební značkou.

Prodáno