Puška Mannlicher M.95M v ráži 8x57IS

kód produktu: 11091 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Po rozpadu Rakouska-Uherska na konci první světové války se mnohé země východní Evropy staly příjemci válečných reparací na úkor poražených mocností Osy. Jednou z takových zemí bylo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (v roce 1929 bylo království přejmenováno na Jugoslávii), které obdrželo přibližně 185 000 pušek M95 Mannlicher různých vzorů, všechny v ráži 8x50R.

Jugoslávská armáda měla pro pušky v původní ráži jen malé využití, protože se standardizovala na náboj 8x57JS Mauser. Karabiny a stutzery, které byly k dispozici, byly předány četnictvu v původní konfiguraci a ráži a pěchotní pušky zůstaly ve skladech. V roce 1933 byl vypsán tendr, kerý vyhrála Továrna na zbraně a střelivo Jakova Poshingera (FOMU) ve městě Uzice. Kragujevac v té době neměl ani odborné znalosti, ani prostředky na vlastní přestavbu a měl v projektu hrát pouze doplňkovou a přejímací kontrolní roli. Smlouva byla uzavřena v březnu 1938 a přestavba pokračovala až do roku 1939. Před ukončením výroby bylo z ukořistěných pušek M95 vyrobeno přibližně 120 000 kusů M95M.

Pušky M95M se vyráběly ve dvou základních konfiguracích: jezdecké a pěchotní. Jezdecký model se vyráběl s použitím objímek M95, které umožňovaly upevnění řemenu na boční a spodní závěs. Naproti tomu pěchotní model má pouze spodní závěs.

Nabízená puška je ve velmi dobrém původním stavu, má originální povrch, hlaveň je matná.

Puška je označena platnou zkušební značkou.

Prodáno