Pistole MAS 1935S

kód produktu: 8222 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Pistole MAS 1935S pochází z konstrukcei francouzské vládní zbrojovky Manufacture d’armes de Saint-Étienne (MAS). V letech 1935-37 se účastnila francouzských vojenských zkoušek na novou boční zbraň, kde prohrála s pistolí SACM 1935A. Jak se však Francie připravovala na hrozící válku v Evropě, bylo zřejmé, že výroba SACM nestačí potřebám armády. V roce 1938 byly společnosti MAS zadány další zakázky na výrobu modelu 1935S a veškerá výroba komerčních pistolí MAB model D a MAPF „Unique“ model 17 byla přesměrována na armádu. Počátkem roku 1939 zahájila společnost MAS první dodávky pistolí 1935S francouzské armádě, ale výroba byla zastavena poté, co bylo vyrobeno pouze asi 1404 pistolí, když německá vojska v létě 1940 obsadila Saint-Étienne. Pracovníci továrny MAS dokázali před obsazením továrny Němci ukrýt klíčové nástroje a strojní zařízení pro pistoli 1935S a díky tomu se na rozdíl od pistolí 1935A, MAB D a Unique 17 pistole 1935S během německé okupace Francie nevyráběly. Výroba byla obnovena v roce 1944 po skončení okupace. Protože MAS byla také hlavním výrobcem francouzských vojenských pušek a lehkých kulometů potřebných pro francouzskou koloniální válku v Indočíně, byla výroba pistole 1935S koncem roku 1944, poté co MAS vyrobila celkem asi 6 686 pistolí, přesunuta k jiným francouzským výrobcům zbraní. Dalšími výrobci pistolí 1935S byly M-F (Manufacture Française d’Armes et Cycles de Saint Étienne, alias ManuFrance), která v letech 1944-45 vyrobila asi 10 000 pistolí; SAGEM (Société d’Applications Générales d’Électricité et de Mécanique), která v letech 1945-1953 vyrobila asi 10 000 pistolí, a MAC (Manufacture Nationale d’Armes de Chatellerault), která v letech 1946-1956 vyrobila asi 56 087 pistolí. Společnost MAC upravila pojistku 1935S tak, aby fungovala stejně jako pojistka 1935A; tato změna byla zahrnuta do veškeré výroby pistolí MAC a SAGEM 1935S počínaje rokem 1946, přičemž pistole s označením 1935 S M1 začaly být vyráběny v březnu 1947. Celkem bylo v letech 1937-1956 vyrobeno asi 82 773 pistolí 1935S.

Nabízená pistole je velmi dobrém původním stavu a má originální povrch. Hlaveň je čistá a lesklá.

Pistole není označen platnou zkušební značkou.

Prodáno