Pistole Frommer Baby

kód produktu: 8959 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Maďarská pistole konstruktéra Rudolfa Frommera založená na dlouhém zákluzu při kterém se po část dráhy pohybuje se závěrem i hlaveň. Zbraň byla vyráběna ve dvou rážích a pro civilní trh nabídnuta koncem roku 1911 pod názvem „Frommer STOP“. V roce 1912 byla v ráži 7,65mm Browning zavedena jako služební zbraň v maďarské části Rakousko-Uherské armády (honvédu) pod označením model 1912. Obdobná zbraň byla užívána i četnictvem a policií na území tehdejšího Uherska.
Systém zbraně je poměrně složitý, ve chvíli výstřelu jsou hlaveň a závěr uzamčeny dohromady a pohybují se tedy v zákluzu společně jako jeden celek, tím je zároveň napínána vratná pružina kolem hlavně. V zadní koncové poloze je závěr zachycen a systém se odemyká, uvolněná hlaveň se vrací zpět do přední polohy silou vratné pružiny, přitom je z ní vytažen náboj a vyhozen ven, při návratu hlavně do přední polohy je odemčen záchyt závěru a tento se pomocí pružiny vrací do přední polohy a zároveň zasouvá nová náboj. Výhodou systému je využití hmotnosti hlavně pro snížení zpětného rázu, systém je ale dosti složitý a náročný na čistotu.
Po válce byl také vyráběn v průběhu 20. let zmenšený model pod názvem Frommer BABY určený čistě pro civilní trh. Výrobcem všech těchto zbraní byla firma Femaru-Fegyver es Gepgyar (FEG) v Budapešti.

Nabízená pistole model BABY  je ve velmi dobrém původním stavu a má originální brynýr. Hlaveň je čistá a lesklá.

Pistole není označena platnou zkušební značkou.

Prodáno