Pistole DWM P06 pro holanské kolonie

kód produktu: 4106 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

V roce 1905 proběhla v Holandsku jednání o zavedení pistole Luger do výzbroje armády. Parlament sice rozhodnutí o přijetí anuloval, nicméně nezávisle založená armáda pro zámořská území (NIL) projevila zájem o zavedení této nové zbraně. První dodávka proběhla v zimě 1906 a pistole byly odeslány do Východní Indie. Šlo o Nový model s dlaňovou pojistkou a hlavní dlouhou 100mm. Pistole byly opatřeny ve vybrání pro páčku pojistky nápisem „RUST“ a doplněnou šipkou.

V polních zkouškách si pistole vedly mimořádně dobře, a proto v dubnu 1910 NIL nahradila staré služební revolvery M91 pistolemi Luger. Ještě před první světovou válkou byly se společností DWM podepsány čtyři kontrakty. Celkem bylo dodáno 4181 kusů zbraní.

Nabízená pistole je v dobrém až ve velmi dobrém původním stavu, kompletně na číslech, má originální brynýr, hlaveň je čistá lesklá.

Zbraň je označena platnou zkušební značkou.

Prodáno