Pistole DWM M/23

kód produktu: 8230 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Pistoli Luger P08 ráže 7,65 mm přijali Finové v roce 1923 pod označením Parabellum Pistooli 23, zkráceně m/23. Zbraně byly z Německa dodány s hlavní délky 95 mm nebo 98 mm. Později pro ně finští výrobci Sako a Tikkakoski vyráběli také 100 mm a 120 mm dlouhé náhradní hlavně. Bylo dodáno asi 8 000 pistolí, ale jen málo z nich přežilo válku. Mnoho z těchto pistolí bylo převrtáno na ráži 9 mm a omezené množství jich zůstalo ve skladech až do roku 1980 pro vyzbrojení nebojového personálu.

Nabízená pistole ráže 7,65 Parabellum je ve velmi dobrém původním stavu a má originální brynýr. Náhradní hlaveň od firmy Tikkakoski (TIKKA) je čistá a lesklá.

Zbraň není označena platnou zkušební značkou.

Prodáno