Pistole ČZ Vz.27 předválečné provedení

kód produktu: 8137 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Pistole ČZ vz. 27 byla odvozena od armádní pistole vz. 24 a komorovaná pro náboje 7,65 mm Browning (.32 ACP). Podnětem k jejímu vzniku byl požadavek policie, jež od svého vzniku používala řadu různých typů pistolí Od své předchůdkyně se liší ráží, nicméně obě pistole měly většinu součástek shodných.

Po okupaci Československa v roce 1938 nedošlo k ukončení výroby. Pistole byla vyráběna dál pod označením P27(t) a dodávána německým ozbrojeným složkám a policii. Po 2. světové válce se v její výrobě pokračovalo dál až do roku 1951..Celkem bylo vyrobeno mezi 620 000 až 650 000 těchto zbraní, z toho 452 500 v době německé okupace.

Nabízená pistole pochází z předválečné produkce. Bylo vyrobeno pouhých cca 20 tisíc kusů. Značení DR vypovídá o službě u Deutsche Reichsbahn.  Od pozdějšího provedení se liší zejména šikmými hmatníky na závěru. Zbraň je v dobrém původním stavu, kompletně na číslech. Má originální, místy korozí poškozený povrch, hlaveň je čistá a lesklá.

Pistole není označena platnou zkušební značkou.

Prodáno