Pistole ČZ Vz.24 z výzbroje finské armády

kód produktu: 3680 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Po vzniku samostatného Československa byl dán požadavek na vyzbrojení armády pistolemi domácí produkce. V roce 1920 byla zakoupena licence od firmy Mauser a od roku 1922 se v brněnské Zbrojovce začala sériově vyrábět pistole vz. 22. Modelově vychází z pistole NICKEL. Její sériová výroba však nebyla bezproblémová, objevovaly se závady a výroba přesahovala i kapacitní možnosti zbrojovky v Brně. Ministerstvo národní obrany proto našlo nového výrobce v jihočeské zbrojovce ve Strakonicích, která řešila nejdříve technické postupy a zpracování, posléze i modernizaci pistole tak, aby vyhovovala potřebám armády a netrpěla poruchami. Nakonec byla celá pistole přepracována a začala se vyrábět jako vzor 24.
Pistole v ráži 9mm Browning krátký byla přijata do výzbroje v květnu 1925, její výroba byla zahájena v srpnu 1925 a do podzimu 1935 se vyrobilo asi 110 000 kusů, z nichž necelá dvacetina byla určena pro export do Kolumbijské republiky a Lotyšské republiky, přes 2 000 kusů odebralo československé četnictvo. Dalším odběratelem zbraní byla finanční stráž.
Strakonická zbrojovka se snažila dodat ČZ vz. 24 i mimo Československo. Malé dodávky byly uskutečněny do Lotyšska a Ekvádoru.
Po okupaci Německem byly zbraně z výzbroje čs. armády zařazeny do německé výzbroje pod označením Pistole 24 (t). Následně v září 1940 bylo německou vojenskou správou prodáno 3285 pistolí (včetně pouzder a rezervních zásobníků)  finské armádě. Během okupace nové zbraně vyráběny nebyly, docházelo pouze k výrobě náhradních dílů.
Celková výroba není přesně známá. Nejčastěji se uvádí údaj 183000 ks.

Zbraň ve velmi dobrém původním stavu, kompletně na číslech, má originální povrch, hlaveň je čistá lesklá.

Zbraň není označena platnou zkušební značkou.

Prodáno