Pistole ČZ vz.24 z výzbroje finské armády – REZERVOVÁNO

kód produktu: 15911 | kategorie: Pistole a revolvery | výrobce: Československá zbrojovka |

Po vzniku samostatného Československa byl dán požadavek na vyzbrojení armády pistolemi domácí produkce. V roce 1920 byla zakoupena licence od firmy Mauser a od roku 1922 se v brněnské Zbrojovce začala sériově vyrábět pistole vz. 22. Modelově vychází z pistole NICKEL. Její sériová výroba však nebyla bezproblémová, objevovaly se závady a výroba přesahovala i kapacitní možnosti zbrojovky v Brně. Ministerstvo národní obrany proto našlo nového výrobce v jihočeské zbrojovce ve Strakonicích, která řešila nejdříve technické postupy a zpracování, posléze i modernizaci pistole tak, aby vyhovovala potřebám armády a netrpěla poruchami. Nakonec byla celá pistole přepracována a začala se vyrábět jako vzor 24.
Pistole v ráži 9mm Browning krátký byla přijata do výzbroje v květnu 1925, její výroba byla zahájena v srpnu 1925 a do podzimu 1935 se vyrobilo asi 110 000 kusů, z nichž necelá dvacetina byla určena pro export do Kolumbijské republiky a Lotyšské republiky, přes 2 000 kusů odebralo československé četnictvo. Dalším odběratelem zbraní byla finanční stráž.
Strakonická zbrojovka se snažila dodat ČZ vz. 24 i mimo Československo. Malé dodávky byly uskutečněny do Lotyšska a Ekvádoru.
Po okupaci Německem byly zbraně z výzbroje čs. armády zařazeny do německé výzbroje pod označením Pistole 24 (t). Následně v září 1940 bylo německou vojenskou správou prodáno 3285 pistolí (včetně pouzder a rezervních zásobníků)  finské armádě. Během okupace nové zbraně vyráběny nebyly, docházelo pouze k výrobě náhradních dílů.
Celková výroba není přesně známá. Nejčastěji se uvádí údaj 183000 ks.

Nabízená pistole pochází z výzbroje finské armády – značení SA je na rámu a na koncovce zásobníku. Zbraň ve velmi dobrém původním stavu, kompletně na číslech, má originální povrch, hlaveň je čistá lesklá.

Zbraň není označena platnou zkušební značkou.

Cena: 14500 Kč

Objednat: Pistole ČZ vz.24 z výzbroje finské armády – REZERVOVÁNO