Pistole Colt .38 Pocket Model 1903

kód produktu: 7017 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

V přímé linii, odvozené od pistole Colt Model 1900, jejíž konstrukce vycházela z Browningova amerického patentu č. 580 924 z 20. dubna 1897, vznikly dvě varianty modelu 1902: Sporting Model a Military Model. Výchozí konstrukce, na níž John Moses Browning (1855–1926) pracoval již od roku 1895, měla originální systém uzamčení závěru pomocí tří uzamykacích ozubů, umístěných v druhé polovině délky hlavně. V uzamčeném stavu zapadaly ozuby do odpovídajících vybrání v dutině závěru a k odemčení prostřednictvím poklesu hlavně sloužily dva otočné články, umístěné pod hlavní na obou koncích. Pistole měla jednočinný spoušťový mechanismus, bicí mechanismus tvořil vnější kohout s výrazným vzhůru protaženým palečníkem.
Pistole s přesným dobovým označením 1903 Colt .38 Automatic Pocket Model vznikla zkrácením celkové délky sportovního modelu 1902 o 1 ½“, tj. o 38,1 mm. Tím mohla být využita řada dílů modelu 1902, takže nebylo nutné měnit kompletní výrobní zařízení. Přesto přípravy výroby nového těla, závěru a hlavně zabraly několik měsíců, takže první exempláře se objevily na trhu až v prosinci 1903.
Označení zkrácené pistole v ráži .38 ACP jakožto kapesní model působí vzhledem k jejím celkovým rozměrům a hmotnosti poněkud nepatřičně, avšak firma Colt tak poskytla zákazníkům rozměrově odlišnou pistoli, zařízenou na stejný náboj.
Na rozdíl od pistole Colt 1903 Pocket Model v ráži 7,65 mm, uvedené na trh v témže roce, neměl Colt .38 Pocket Model žádný pojistný mechanismus; pistoli nebylo možné zajistit proti neúmyslnému výstřelu. V tomto směru představoval menší model podstatně vyspělejší konstrukci, také se ve výrobním programu firmy udržel podstatně déle.
Poměrně robustní kapesní pistole v ráži .38 ACP se příliš velkého obchodního úspěchu nedočkala. Coltova továrna v Hartfordu ji vyráběla v malých sériích pouze do roku 1927, kdy její produkce dosáhla počtu 31 027 pistolí.
Nabízená pistole byla vyrobena v roce 1903. Zbraň je ve velmi dobrém původním stavu, má originální brynýr, hlaveň je čistá a lesklá.
Pistole je označena platnou zkušební značkou.

Prodáno