Pistole Colt 1903 Pocket Hammerless

kód produktu: 4191 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Pistoli Colt Model 1903 Pocket Hammerless konstrukce J.M Browninga vyráběla v letech 1903-1946 americká firma Colt v Hartfordu. Jedná se o pistoli s dynamickým závěrem, jednočinným spoušťovým mechanismem a vnitřním kladívkem. Celková produkce dosáhla 554 000 kusů. Z tohoto množství však většina směřovala na civilní trh. Za druhé světové války objednala americká armáda 18 214 kusů pro některé důstojníky a převážně pak pro generály. Dalších zhruba 55 000 používala britská armáda. Touto pistolí byly vyzbrojeny i výsadky do Protektorátu včetně skupiny Antropoid.

Nabízená pistole je ráže 7,65mm Browning a byla vyrobena v roce 1925. Zbraň je ve velmi dobrém až vynikajícím původním stavu, má originální brynýr, hlaveň čistá a lesklá.

Pistole není označena platnou zkušební značkou.
.

Prodáno