Pistole Beholla pro dánskou policii

kód produktu: 12701 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Pistole Menta byla zkonstruována ve firmě August Menz v Suhlu. V době první světové války byly tyto pistole licenčně vyráběny ve firmě Becker & Holländer, zbrojovka Suhl pod označením Beholla.

Firma Becker & Holländer vyrobila během první světové války okolo 51.000 pistolí, produkce menší firmy Menz dosáhla za stejnou dobu jen okolo 11.300 pistolí. Pistole Beholla byla schválena pro použití v roli výpomocné zbraně a důstojníci si je mohli pořizovat z vlastních prostředků. Výroba pistole Beholla trvala jen do konce války. Se změnou situace na trhu zbraní přestal být provoz v Suhlu pro firmu Becker & Holländer zajímavý a tak bylo výrobní zařízení spolu s rozpracovanou výrobou a zásobami prodáno firmě Stenda-Werke GmbH.

Nabízená pistole pochází z produkce firmy Becker & Holländer. Zbraň je v dobrém původním stavu, má originální brynýr. Hlaveň je lehce matná. Na pravé straně závěru se nachází označení příslušnosti k jednotce.

Pistole je označena platnou dobovou zkušební značkou.

Prodáno