Pistole Ballester-Molina

kód produktu: 15852 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

V letech 1914 –1919 nakoupila argentinská armáda u americké firmy Colt v Hartfordu 10 000 pistolí M1911 a zavedla je do výzbroje pod označením Modello 1916. Stejné množství koupila ještě v roce 1927, avšak tehdy již odebírala pistole M1911A1, jež dostaly označení podle letopočtu nákupu: Modello 1927.

Prvním domácím výrobcem pistolí pro ozbrojené složky se stala firma Hispano Argentina Fábrica de Automoviles, S.A. (HAFDASA) v Buenos Aires. V roce 1929 založili Arturo Ballester a Eugenio Molina v Buenos Aires pobočku španělské firmy Hispano-Suiza, jež se zabývala především výrobou motorů pro nákladní automobily. Konstruktér firmy Rorice Rigaud navrhl v roce 1938 zjednodušenou variantu americké armádní pistole a továrna ji nabídla armádě pod označením Ballester-Rigaud jakožto alternativu k dosud zavedeným pistolím. V roce 1941 dostaly vyráběné pistole nové označení Ballester-Molina.

Firma HAFDASA vyráběla pistole Ballester-Molina především pro argentinskou armádu a námořnictvo, letectvo a policii. V průběhu války je ale také dodávala do Velké Británie. Jejich nákupy motivovala snaha o podporu odboje na okupovaných územích západní Evropy, kam je prostřednictvím padákových shozů dodávalo oddělení pro zvláštní operace SOE. Podle dosud uváděných informací dodala HAFDASA v průběhu války do Velké Británie 8000 –10 000 pistolí.

S výrobou argentinských armádních pistolí se dlouhá desetiletí pojila legenda, že jejich hlavní části (tělo a závěr) vyráběla HAFDASA z oceli potopeného německé kapesní bitevní lodi Graf Spee, jehož vrak odpočíval od 17. prosince 1939 v estuáru Río de la Plata poblíž přístavu Montevideo. Argentina neměla vlastní ocelářský průmysl, takže se musela spoléhat na dodávky ze zahraničí. Ocelárny Krupp jí je za války dodávat nemohly, tomu bránila britská námořní blokáda. Metalografický rozbor materiálu těla a závěru jedné pistole, provedený před několika lety, teorii nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Jisté ovšem zůstává, že materiál na výrobu pistolí musela HAFDASA získat za války ze zahraničních zdrojů. Výroba pistolí Ballester-Molina skončila v roce 1953 a celková produkce je udávána 113 000 vyrobenými kusy.

Nabízená pistole pochází z výzbroje argentinské armády. Zbraň je e velmi dobrém původním stav, kompletně na číslech včetně zásobníku.  Má originální brynýr, hlaveň je čistá a lesklá

Pistole je označena platnou zkušební značkou.

Prodáno