Malorážka Walther Sportmodell

kód produktu: 12417 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

Puška je v dobrém původním stavu, má originální brynýr, kov pod dřevem vykazuje lokální korozi. Hlaveň je čistá a lesklá.

Zbraň je označena platnou dobovou zkušební značkou.

Prodáno