Pistole ČZ vzor 70

kód produktu: 16323 | kategorie: Pistole a revolvery | výrobce: Československá zbrojovka |

Od roku 1957 vyráběl pistoli vzor 50 národní podnik Závody přesného strojírenství v Uherském Brodě. V průběhu následujících let většina vyrobených pistolí směřovala na zahraniční trhy, zejména v tehdejší kapitalistické cizině. Důvodem byla nejen nízká poptávka ze strany domácích spotřebitelů, jimiž byly především ozbrojené sbory SNB, složky MV a MNO, ale také skutečnost, že vývoz do kapitalistických států přinášel podniku devizové prostředky. Schopnost konkurovat obdobným výrobkům na evropských trzích měla pistole vzor 50 poměrně nízkou a snaha zvýšit atraktivitu výrobku vedla v druhé polovině 60. let k postupné modernizaci. Značnou roli v tomto procesu sehrál zákon č. 30/1968 Sb. o státním zkušebnictví, spojený se vznikem hodnotitelských komisí, jež měly pravomoc zařazovat výrobky do jednotlivých jakostních kategorií. Československá zkušebna zbraní a střeliva pro civilní potřebu v Praze tak měla účinný nástroj, jímž působila na výrobce ve snaze zvyšování jakosti jednotlivých výrobků. Továrna se s žádostí o designové návrhy obrátila v březnu 1968 na pobočku Českého fondu výtvarných umění v Českých Budějovicích, jmenovitě na architekta ing. Františka Crháka. Architekt Crhák navrhl změnu tvaru střenek včetně jejich rýhování, změnu rádiusů na těle pistole v prostoru za lučíkem, tvarovou úpravu dna zásobníku a ještě řadu drobných tvarových zásahů. Z podnětu zkušebny, respektive hodnotitelské komise, došlo ke změně materiálu, z něhož byly vyráběny střenky a prodloužené dno zásobníku. Původní křehký materiál byl nahrazen odolným plastem.

Povolení k výrobě finální verze pistole s novým označením „vzor 70“ získala továrna v srpnu 1970 a pod tímto označením ji vyráběla až do roku 1983, kdy závod vyrobil posledních 425 kusů. Přesné vyčíslení počtu vyrobených modernizovaných vzorů 70 komplikuje skutečnost, že v průběhu roku 1970 dobíhala paralelně výroba pistolí s původním značením vzor 50. Nicméně celková produkce orientačně přesáhla 700 000 kusů.

Nabízená pistole pochází z roku 1971. Zbraň je ve velmi dobrém až vynikajícím stavu, na číslech a má originální brynýr. Hlaveň je čistá a lesklá.

Pistole je označena platnou zkušební značkou.

Cena: 4000 Kč

Objednat: Pistole ČZ vzor 70