Československá puška vz.24 – REZERVOVÁNO

kód produktu: 6309 | kategorie: Pušky | výrobce: Československá zbrojovka |

Až do počátku 20. let byla v československé armádě rozšířena nejvíce rakousko-uherská puška Mannlicher M.95. V roce 1921 byl nakoupen tzv. holandský blok 57.000 pušek Mauser, které pocházely z výzbroje německých divizí odzbrojených po příměří na holandském území. Ukázalo se, že tato puška má dokonalejší konstrukci a příznivější balistické vlastnosti, hovořily pro ni i válečné zkušenosti. V roce 1922 bylo s konečnou platností rozhodnuto, že armáda bude užívat pušku systému Mauser. Hledala se její nejvhodnější úprava (rozměry, hledí, úchyt bodáku, či způsob nošení u pěchoty a jezdectva). Po přechodných vzorech 98/22, 23 a 23a byl teprve vzor 24 definitivní a jako hlavní individuální zbraň zůstal v Československé armádě až do roku 1939. Výroba pokračovala za německé okupace až do roku 1942. Ve své době byla puška vz.24 považována za nejlepší opakovací pušku systému Mauser na světě. Pravděpodobně i díky tomu byla ve velkém množství exportována do zahraničí a byla zavedena v armádách mnoha států.

Nabízená puška byla určena na export. Zbraň je ve velmi dobrém stavu, má obnovený povrch, hlaveň velmi lehce matná.

Puška je označena platnou zkušební značkou.

Cena: 14900 Kč

Objednat: Československá puška vz.24 – REZERVOVÁNO