Adaprér Erma E.L24 pro pušku Mauser 98k

kód produktu: 10800 | kategorie: Některé prodané zbraně | výrobce: |

První adaptér který umožňoval cvičit střelbu z pušky Mauser za použití nábojů 22 Long Rifle se objevil již na počátku 20. let pod označením „Einstecklauf 24 mit Zielmunition Kaliber 5,6 mm lfB“. Tento typ byl pouze jednoranný. Vyráběla ho firma ERMA. Systém byl později modernizován a objevily se opakovací verze nejprve s desetihranným zásobníkem a v roce 1937 se zásobníkem pětiranným. Systém byl uchováván v dřevěné krabici, která často měla číslo konkrétní pušky, s kterou byl používán.

Systém sloužil k výcviku příslušníků německé armády, ale i ostatních polovojenských organizací nacistického Německa.

Nabízený adaptér s pětiranným zásobníkem je ve velmi dobrém původním stavu. Hlaveň, pouzdro závěru a závěr jsou na číslech. Má originální povrch, hlaveň je čistá a lesklá.

Adaptér není označen platnou zkušební značkou.

Prodáno