Pušky Mauser M.96 byly do Švédska zpočátku dodávány z Německa a vyráběla je zbrojovka Mauser. Následně došlo k prodeji licence a výroba probíhala dále v továrně Carl Gustaf v městě Eskilstuna. Pušky používaly náboje ráže 6,5x55SE. Pušky vynikaly vysokou kvalitou zpracování a jedná se o jedny z nejlepších armádních zbraní systému Mauser.
Nabízená puška pochází z produkce firmy Carl Gustaf a byla vyrobena v roce 1925. Zbraň je ve velmi dobrém původním stavu, na číslech, a má originální povrch. Hlaveň je čistá a lesklá. Originální hledí je nahrazeno mikrometrickým pro přesnou střelbu. Hledí je výškově i stranově stavitelné.
Puška je označena platnou zkušební značkou.

První adaptér který umožňoval cvičit střelbu z pušky Mauser za použití nábojů 22 Long Rifle se objevil již na počátku 20. let pod označením „Einstecklauf 24 mit Zielmunition Kaliber 5,6 mm lfB“. Tento typ byl pouze jednoranný. Vyráběla ho firma ERMA. Systém byl později modernizován a objevily se opakovací verze nejprve s desetihranným zásobníkem a v roce 1937 se zásobníkem pětiranným. Systém byl uchováván v dřevěné krabici, která často měla číslo konkrétní pušky, s kterou byl používán.

Systém sloužil k výcviku příslušníků německé armády, ale i ostatních polovojenských organizací nacistického Německa.

Nabízený adaptér s pětiranným zásobníkem je ve velmi dobrém původním stavu. Hlaveň, pouzdro závěru a závěr jsou na číslech. Má originální povrch, hlaveň je čistá a lesklá.

Adaptér není označen platnou zkušební značkou.

Pistole ČZ vz. 27 byla odvozena od armádní pistole vz. 24 a komorovaná pro náboje 7,65 mm Browning (.32 ACP). Podnětem k jejímu vzniku byl požadavek policie, jež od svého vzniku používala řadu různých typů pistolí Od své předchůdkyně se liší ráží, nicméně obě pistole měly většinu součástek shodných.

Po okupaci Československa v roce 1938 nedošlo k ukončení výroby. Pistole byla vyráběna dál pod označením P27(t) a dodávána německým ozbrojeným složkám a policii. Po 2. světové válce se v její výrobě pokračovalo dál až do roku 1951..Celkem bylo vyrobeno mezi 620 000 až 650 000 těchto zbraní, z toho 452 500 v době německé okupace.

Nabízená pistole pochází z válečné produkce a byla vyrobena v rove 1942. Zbraň je ve velmi dobrém původním stavu, na číslech a má originální povrch místy lehce poškozený korozí. Hlaveň je čistá a lesklá.

Pistole není označena platnou zkušební značkou.

Pistole ČZ vz. 27 byla odvozena od armádní pistole vz. 24 a komorovaná pro náboje 7,65 mm Browning (.32 ACP). Podnětem k jejímu vzniku byl požadavek policie, jež od svého vzniku používala řadu různých typů pistolí Od své předchůdkyně se liší ráží, nicméně obě pistole měly většinu součástek shodných.

Po okupaci Československa v roce 1938 nedošlo k ukončení výroby. Pistole byla vyráběna dál pod označením P27(t) a dodávána německým ozbrojeným složkám a policii. Po 2. světové válce se v její výrobě pokračovalo dál až do roku 1951..Celkem bylo vyrobeno mezi 620 000 až 650 000 těchto zbraní, z toho 452 500 v době německé okupace.

Nabízená pistole pochází z válečné produkce a byla vyrobena v rove 1944. Zbraň je ve velmi dobrém původním stavu, na číslech a má originální povrch místy lehce poškozený korozí. Hlaveň je čistá a lesklá.

Pistole není označena platnou zkušební značkou.

Po vzniku samostatného Československa byl dán požadavek na vyzbrojení armády pistolemi domácí produkce. V roce 1920 byla zakoupena licence od firmy Mauser a od roku 1922 se v brněnské Zbrojovce začala sériově vyrábět pistole vz. 22. Modelově vychází z pistole NICKEL. Její sériová výroba však nebyla bezproblémová, objevovaly se závady a výroba přesahovala i kapacitní možnosti zbrojovky v Brně. Ministerstvo národní obrany proto našlo nového výrobce v jihočeské zbrojovce ve Strakonicích, která řešila nejdříve technické postupy a zpracování, posléze i modernizaci pistole tak, aby vyhovovala potřebám armády a netrpěla poruchami. Nakonec byla celá pistole přepracována a začala se vyrábět jako vzor 24.
Pistole v ráži 9mm Browning krátký byla přijata do výzbroje v květnu 1925, její výroba byla zahájena v srpnu 1925 a do podzimu 1935 se vyrobilo asi 110 000 kusů, z nichž necelá dvacetina byla určena pro export do Kolumbijské republiky a Lotyšské republiky, přes 2 000 kusů odebralo československé četnictvo. Dalším odběratelem zbraní byla finanční stráž.
Strakonická zbrojovka se snažila dodat ČZ vz. 24 i mimo Československo. Malé dodávky byly uskutečněny do Lotyšska a Ekvádoru.
Po okupaci Německem byly zbraně z výzbroje čs. armády zařazeny do německé výzbroje pod označením Pistole 24 (t). Následně v září 1940 bylo německou vojenskou správou prodáno 3285 pistolí (včetně pouzder a rezervních zásobníků)  finské armádě. Během okupace nové zbraně vyráběny nebyly, docházelo pouze k výrobě náhradních dílů.
Celková výroba není přesně známá. Nejčastěji se uvádí údaj 183000 ks.

Nabízená pistole pochází z roku 1927 a byla zařazena k Dělostřeleckému pluku 102 v Rokycanech. Zbraň je v dobrém původním stavu, na číslech kromě hlavně. Má originální otřelý povrch, hlaveň je čistá lesklá.

Zbraň není označena platnou zkušební značkou.

Pistole ČZ vz. 27 byla odvozena od armádní pistole vz. 24 a komorovaná pro náboje 7,65 mm Browning (.32 ACP). Podnětem k jejímu vzniku byl požadavek policie, jež od svého vzniku používala řadu různých typů pistolí Od své předchůdkyně se liší ráží, nicméně obě pistole měly většinu součástek shodných.

Po okupaci Československa v roce 1938 nedošlo k ukončení výroby. Pistole byla vyráběna dál pod označením P27(t) a dodávána německým ozbrojeným složkám a policii. Po 2. světové válce se v její výrobě pokračovalo dál až do roku 1951..Celkem bylo vyrobeno mezi 620 000 až 650 000 těchto zbraní, z toho 452 500 v době německé okupace.

Nabízená pistole pochází z poválečné produkce a byla vyrobena v roce 1945 nebo 1946. Je značena ČSP, tzn. že byla používána u Československé pošty. Zbraň je ve velmi dobrém původním stavu, na číslech a má originální povrch. Hlaveň je čistá a lesklá.

Pistole není označena platnou zkušební značkou.

Heinrich Ortgies sestrojil v roce 1917 samonabíjecí pistoli, patentovanou v roce 1918. Po skončení 1. světové války se vrátil z Belgie do německého Erfurtu a zde v místní zbrojovce Deutsche Werke Erfurt se tato pistole začala sériově vyrábět. Navzdory pokleslému poválečnému trhu se dostavil značný úspěch. Celkem bylo vyrobeno 243000 pistolí v ráži 7,65 a 9mm Browning a 183000 pistolí v ráži 6,35 mm Browning.
Pistole je konstrukčně velmi zajímavá, bylo na ní uplatněno 6 patentových řešení. Při jejím sestavení nebyl potřeba ani jediný šroub. Pistole se také vyznačovaly extrémně dobrým zpracováním a dokonalou povrchovou úpravou.
Nabízená pistole ráže 7,65mm Browning je ve velmi dobrém původním stavu, má originální brynýr, hlaveň je čistá a lesklá.
Pistole je označena platnou dobovou zkušební značkou.

Pistole Dreyse 1907 konstruktéra Louise Schmeissera vyráběla firma Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Abteilung Sömmerda. Kromě civilního trhu byla pistole používána i ve výzbroji Reichswehru jako doplňková zbraň. Dostala se také do výzbroje řady německých policejních jednotek. Omezené množství těchto pistolí nakoupila i československá armáda po první světové válce. Pistole je v ráži 7,65 mm Browning.

Nabízená pistole byla určena pro civilní trh. Zbraň je ve velmi dobrém původním stavu, má originální brynýr, hlaveň je čistá  a lesklá.

Zbraň je označena platnou dobovou zkušební značkou.

Jedním z plodů dlouholeté spolupráce amerického kostruktéra Johna M.Browninga s belgickou zbrojovkou Fabrique Nationale d´ Armes de Guerre byla na počátku 20. století řada samonabíjecích pistolí. Prvním z nich byl Browning 1900, zkonstruovaný již koncem 19. století a vyráběný od roku 1900, následoval model 1903, jehož zmenšenina byla označena jako model 1906. Pistole byla vyráběna v letech 1906-1931 a celková produkce dosáhla 1 milionu kusů. Tento typ byl používán i československými výsadky do Protektorátu Čechy a Morava.
Nabízená pistole je ve velmi dobrém původním stavu, na číslech a má originální brynýr. Hlaveň je čistá a lesklá.
Pistole není označena platnou zkušební značkou.

Jedním z plodů dlouholeté spolupráce amerického kostruktéra Johna M.Browninga s belgickou zbrojovkou Fabrique Nationale d´ Armes de Guerre byla na počátku 20. století řada samonabíjecích pistolí. Prvním z nich byl Browning 1900, zkonstruovaný již koncem 19. století a vyráběný od roku 1900, následoval model 1903, jehož zmenšenina byla označena jako model 1906. Pistole byla vyráběna v letech 1906-1931 a celková produkce dosáhla 1 milionu kusů. Tento typ byl používán i československými výsadky do Protektorátu Čechy a Morava.
Nabízená pistole je ve velmi dobrém původním stavu, na číslech a má originální brynýr. Hlaveň je čistá a lesklá.
Pistole není označena platnou zkušební značkou.